Кратък фирмен профил

Ен Ди Би ЕООД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 70 - 72, офис 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831660083
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство и търговия с електронни машини, производство на софтуерни продукти, маркетинг и реклама на компютърни, защитни и информационни системи, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос и износ на всякакъв вид стоки и услуги, незабранени с нормативни актове, развиване на посредническа, търговска и пласментна дейност на посочените стоки и услуги, търговска дейност, покупко-продажба на всякакви вещи—движими и недвижими, отдаване под наем (заем) на вещи, вкл. и отдаване на обекти под аренда, бартерни операции, покупко-продажба на ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, всякакви услуги, вкл. консултантска и маркетингова дейност, антиквариат, външноикономическа дейност във връзка с посочения предмет на дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.06.2014: Американският държавен секретар по международна търговия Кенет...
17.02.2014: Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан...
13.09.2006: Фирма NDB Ltd. e eдинствен дистрибутор на IBM Software за...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
21.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 917 пъти
[2016: 330, 2015: 26, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 177, 2011: 89, ... ]