Кратък фирмен профил

Холсим Кариерни материали АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Черни Връх 108, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831651159
Капитал (лв.): 1 049 444
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 12.06.2020  Предстоящо - 11.06.2021 
Предмет на дейност: Добив и преработка на кариерни материали, търговия и услуги по предмета на дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
15.04.2021: Правителството раздаде концесии като за последно На последното...
17.09.2012: Енергия от отпадъци ще намали разходите на "Холсим...
11.05.2012: Правителството предостави на „Стрела – 92” ООД, гр. Велико...
09.03.2011: Холсим Кариерни материали АД - София свиква Годишно общо...
12.02.2010: Холсим Кариерни материали АД - София свиква Извънредно общо...
16.07.2009: Добивът на камъни се понижи с 45-50% за първите шест месеца на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
09.02.2009: Холсим Кариерни материали АД - София свиква Годишно общо...
03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 862 пъти
[2016: 765, 2015: 150, 2014: 81, 2013: 162, 2012: 413, 2011: 327, ... ]