Кратък фирмен профил

Климатехника АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Индустриална 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831639961
Капитал (лв.): 232 649
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.11.2019 
Предмет на дейност: Производствена, монтажно-сервизна, проектантска, търговска, лизингова и други дейности в областта на хладилната и климатична техника.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.07.2010: Климатехника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.11.2009: Съветът на директорите на ”Климатехника“ – АД, София, на...
15.07.2008: На 15 юли 2008 г. е починал Никита...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Климатехника" - АД, София, на...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.10.2005: Съветът на директорите на "Климатехника" - АД, София, на...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.08.2004: Съветът на директорите на "Климатехника" - АД, София, на...
06.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.10.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 773 пъти
[2016: 190, 2015: 16, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 80, 2011: 109, ... ]