Кратък фирмен профил

Еврофриго АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1202
ул. Малашевска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130951136
Капитал (лв.): 6 469 700
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 22000 Тържище
Общи събрания: Последно - 21.06.2016 
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г. - допълнителни 21 фирми
Предмет на дейност: Производство и търговия с продукция от птици (водоплаващи, вътрешна и външна търговия), представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство, преработка и търговия с месни продукти (едър и дребен рогат добитък, свине), промишлени стоки, както и всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.01.2014: Фалирай вкусно Фирма като всяка друга - стоката й е добре...
18.09.2013: Месокомбинат в с. Маноле се продава заради дългове към...
01.07.2010: Софийският градски съд осъди Марио Николов на 12 години затвор и...
30.06.2010: Еврофриго АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.10.2009: Преди 15-ина години на шосето, на метри преди табелата, указваща...
08.06.2009: Еврофриго АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.04.2009: Еврофриго АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.04.2009: Еврофриго АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.10.2008: Една ефективна и една условна присъда произнесе областният съд в...
04.08.2008: Ръководството на ДФ „Земеделие” е открило 8 нови случая на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 759 пъти
[2016: 343, 2015: 113, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 403, 2011: 227, ... ]