Кратък фирмен профил

Лесил АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ж.к. Възраждане, бл. 15, вх. 1, ап. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118000941
Капитал (лв.): 406 485
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.05.2019 
Предмет на дейност: Пристанищна, автотранспортна и ремонтна дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, дърводелски и металообработващи услуги, лабораторни анализи, ресторантьорство, хотелиерство, ремонт, поддръжка и стопанисване на социална инфраструктура, отдаване под наем на дълготрайни материални активи.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
08.01.2010: Лесил АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.01.2010: Лесил АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.12.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.10.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2005: Съветът на директорите на "Лесил" - АД, Силистра, на основание...
12.04.2005: Съветът на директорите на "Лесил" - АД, Силистра, на основание...
08.06.2004: Съветът на директорите на "Лесил" - АД, Силистра, на основание...
08.07.2003: Съветът на директорите на "Лесил" - АД, Силистра, на основание...
07.03.2003: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.03.2003: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 210 пъти
[2016: 405, 2015: 42, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 178, 2011: 126, ... ]