Кратък фирмен профил

Мак АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
бул. Трети март N 9, п.к. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817059257
Капитал (лв.): 404 721
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.11.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с памучни и памучен тип прежди, тъкани и изделия от тях
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
23.02.2021: Мак АД-Габрово (MAK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
28.01.2021: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен отчет...
11.01.2021: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово (4MK) уведомява за сключен...
30.11.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
30.11.2020: Мак АД-Габрово (4MK) На проведено извънредно ОСА от 26.11.2020...
30.10.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен отчет...
19.10.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи копие от...
19.10.2020: Мак АД-Габрово (4MK) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.09.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
27.07.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 090 пъти
[2016: 1 322, 2015: 370, 2014: 187, 2013: 375, 2012: 815, 2011: 569, ... ]