Кратък фирмен профил

Асетс груп АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Цар Симеон 49, административна сграда, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102059429
Капитал (лв.): 250 836
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. вътрешна и външна търговия. предприемачество, маркетинг, представителство и агентство. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл.1 от търговския закон и другите действащи нормативни актове. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
23.07.2010: Месокомбинат-Бургас АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.01.2009: БФБ-София АД уведомява за следното: Поради отписване от...
06.01.2009: Четири компании, търгувани на Българската фондова борса,...
23.12.2008: На проведено ОСА от 18.12.2008 год. на Месокомбинат-Бургас...
12.12.2008: Още 10 тона ирландското свинско месо са иззети от складове в...
09.12.2008: Месопреработвателни предприятия започват да изтеглят от пазара...
07.11.2008: Месокомбинат-Бургас АД-София представи копие от публикация на...
31.10.2008: В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 772 пъти
[2016: 942, 2015: 462, 2014: 87, 2013: 174, 2012: 768, 2011: 98, ... ]