Кратък фирмен профил

Тръст Лоджистикс АД - Гурково


Контакти

Гурково, 6199
ул. Прохода 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124033636
Капитал (лв.): 691 596
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 05.08.2019 
Предмет на дейност: производство и търговия на метален амбалаж, внос на ламарина за производство на метален амбалаж, международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение - съгласно получен лиценз № 12584 на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издаден на 10.12.2014г.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
30.10.2009: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
27.07.2007: Съветът на директорите на "Метален амбалаж" - АД, гр. Генерал...
05.07.2005: РЕШЕНИЕ № 3015-П 22 юни 2005 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1,...
21.05.2004: Съветът на директорите на "Метален амбалаж" - АД, гр. Генерал...
12.03.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 460 пъти
[2016: 487, 2015: 112, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 164, 2011: 175, ... ]