Кратък фирмен профил

Метарем ЕАД - Павликени


Контакти

Павликени, 5200
ул. Илия Златев 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104013940
Капитал (лв.): 81 425
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.05.2020 
Предмет на дейност: Производство, възстановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска и мелиоративна техника, резервни части, възли, агрегати, производство на селскостопанска продукция, стоки и услуги за населението, проектно-конструкторска, инженерингова, маркетингова и внедрителска дейност, строително-монтажни и транспортни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
17.03.2014: Фирмата за прикачен земеделски инвентар разчита на собствени...
13.04.2010: Метарем ЕАД - Павликени свиква Извънредно общо събрание на...
13.04.2010: Метарем ЕАД - Павликени свиква Годишно общо събрание на...
06.10.2009: Метарем ЕАД - Павликени свиква Годишно общо събрание на...
06.10.2009: Метарем ЕАД - Павликени свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
14.09.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
30.05.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
26.09.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
05.07.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 325 пъти
[2016: 543, 2015: 56, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 192, 2011: 121, ... ]