Кратък фирмен профил

Балканско ехо ЕООД - Кръвеник


Контакти

Кръвеник, 5460
общ. Севлиево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107049307
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Механична обработка на металорежещите машини, бичене на дървен материал, изработване на ламперия и дограма, производство и ремонт на взривозащитени изделия, производство и сервизно обслужване на машиностроителна техника, производство на бетонов и варов разтвор, транспортна, спедиционна, лизингова, посредническа дейност, бартерни сделки, импорт, експорт, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

01.10.2009: Класацията Гепард за най-динамично развиващите се компании в...
14.07.2008: Производство на асинхронни електродвигатели започва във...
24.01.2008: Машиностроителната фирма „БАЛКАНСКО ЕХО” от с. Кръвеник,...
25.08.2000: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
27.10.1998: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 897 пъти
[2016: 298, 2015: 159, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 514, 2011: 245, ... ]