Кратък фирмен профил

Балджиеви 91 ООД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Гочо Москов 2, вх. А, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107059276
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни (без книгопечат) и други разрешени услуги, търговски сделки с пестициди, минерални торове, разфасоване на пестициди и минерални торове (при спазване на законовия режим), сделки с посевен и посадъчен материал, горива, бензин, дизел, мазут, смазочни масла, зърно и зърнени изделия, вътрешни и международни превози, външнотърговска дейност, други дейности, незабранени със закон.
 

16.09.2019: Големите компании в селското стопанство не бързат да се...
07.04.2017: В българското земеделие има силна зависимост от евросубсидиите и...
03.12.2014: Българската търговско промишлена палата традиционно отличи...
31.08.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
30.12.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.12.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 119 пъти
[2016: 602, 2015: 67, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 153, 2011: 41, ... ]