Кратък фирмен профил

Елви ООД - Велковци - Гб


Контакти

Велковци - Гб, 5343
община Габрово
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107520702
Капитал (лв.): 606 920
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Член на GS1
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка и реализация на мляко и млечни продукти в страната и в чужбина, производство на разрешени стоки и селскостопанска продукция от растителен и животински произход с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, транспортна, ресторантьорска, хотелиерска, информационна, преводаческа, импресарска, рекламна и издателска (без книгопечат), туристическа дейност, маркетинг, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, предприемаческа дейност, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, трансфер на технологии, ноу-хау и сделки с интелектуална собственост, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

13.11.2018: Производителят на млякото "Боженци" се разраства с нов цех за 6...
28.02.2017: Холдингът на братята Жечко и Красен Кюркчиеви - "Фикосота", е...
11.11.2013: Производителите се готвят за падането на млечните квоти Без...
09.05.2012: Глобиха имитатори на киселото мляко "Боженци" с 600 хил. лв. Две...
29.08.2011: Връзката производител-дистрибутор е ключова, но често се случва...
17.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.10.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
13.03.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 927 пъти
[2016: 471, 2015: 75, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 235, 2011: 9, ... ]