Кратък фирмен профил

Проект С ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Тутракан 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110050376
Капитал (лв.): 2 352 000
 
 
 

Отрасъл: Морски и крайбрежен транспорт
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, петролни продукти, газ пропан-бутан и природен газ, покупка на стоки или на други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, мед и пчелни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, лизинг, международни превози на стоки и товари, проектиране и строителство, дърводобив, дървообработване и мебелно производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, реклама, търговия на едро и дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина, ресторантьорство, кафетерия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

07.08.2015: Кораби на "Булмаркет" товарят в Крим въпреки...
12.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
26.04.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.11.1998: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 410 пъти
[2016: 274, 2015: 17, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 81, 2011: 1, ... ]