Кратък фирмен профил

Гала ЕООД - Враца [Несъстоятелност]


Контакти

Враца, 3000
ул. Мургаш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111037937
Капитал (лв.): 35 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Общи събрания: Последно - 09.01.2018 
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г. - допълнителни 21 фирми
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция от растителен и животински произход и търговия с нея, преработка на хранително-вкусови продукти от растителен и животински произход и търговия с тях, проектиране, строителство, обзавеждане и експлоатация на предприятия за хранително-вкусовата промишленост, внос, износ, търговска дейност, строителство, обзавеждане, експлоатация и продажба на търговски складове, магазини и заведения за обществено хранене, сделки с недвижими имоти, транспортна и спедиционна дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

14.02.2007: Област Монтана е на едно от първите места в страната, където...
03.10.2000: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.11.1998: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 267 пъти
[2016: 131, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 64, 2011: 4, ... ]