Кратък фирмен профил

Минералсувенир-Кърджали АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
бул. България 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000220676
Капитал (лв.): 2 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 24.08.2020 
Предмет на дейност: Производство на ювелирни изделия от благородни метали, обработка на скъпоценни и полускъпоценни камъни, стоки и услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
18.05.2015: Инфаркт покоси Ерол Касим, създател на една от най-успешните...
12.05.2009: Минералсувенир-Кърджали АД - Кърджали свиква Годишно общо...
27.06.2008: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 491а ГПК във връзка...
21.04.2008: Минералсувенир-Кърджали АД - Кърджали свиква Годишно общо...
26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
22.06.2007: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 192 във връзка с чл....
05.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.04.2007: "Минералсувенир" - АД, Кърджали, на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ...
02.03.2007: Съветът на директорите на "Минералсувенир" - АД, Кърджали, на...
23.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 343 пъти
[2016: 584, 2015: 113, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 186, 2011: 109, ... ]