Кратък фирмен профил

Загора Фининвест АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Руски 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123017547
Капитал (лв.): 54 834
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.12.2019 
Предмет на дейност: Реконструкция, модернизация, покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
18.05.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ е постъпила...
28.04.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ е постъпила...
01.04.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
01.04.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ е постъпила...
31.03.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД е постъпил...
25.03.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) Във връзка с настъпване...
25.03.2020: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) Във връзка с настъпване...
02.01.2020: Загора Фининвест АД – Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД е постъпило...
03.12.2019: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ е постъпила...
02.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 355 пъти
[2016: 805, 2015: 50, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 176, 2011: 63, ... ]