Кратък фирмен профил

М+С Хидравлик АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Козлодуй 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123028180
Капитал (лв.): 39 445 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 17.05.2018 
Предмет на дейност: Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия и системи.
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
20.12.2018: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) Дружеството уведомява за...
04.12.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
25.10.2018: Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД за...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
12.09.2018: В резултат на проверката по т.13 от Приложение 1 е установено,...
11.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.09.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 215 пъти
[2016: 1 155, 2015: 474, 2014: 302, 2013: 604, 2012: 1 362, 2011: 922, ... ]