Кратък фирмен профил

М+С Хидравлик АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Козлодуй 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123028180
Капитал (лв.): 39 445 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 18.12.2019 
Предмет на дейност: Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия и системи.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
19.12.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) На проведено извънредно ОСА от...
19.12.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) М+С Хидравлик АД обявява...
03.12.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) На основание чл. 148б от ЗППЦК...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
27.11.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) М+С хидравлик АД-Казанлък ...
25.11.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) М+С Хидравлик АД обявява...
25.11.2019: Липса на еднократен разход повиши 5 пъти печалбата на "М+С" през...
21.11.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) В БФБ АД e постъпила...
12.11.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)...
05.11.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 880 пъти
[2016: 1 820, 2015: 474, 2014: 302, 2013: 604, 2012: 1 362, 2011: 922, ... ]