Кратък фирмен профил

Полидей - 2 ООД - Карлово


Контакти

Карлово, 4300
ул. Яне Сандански 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115199114
Капитал (лв.): 25 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Член на GS1
Предмет на дейност: Търговска, производствена, комисионна, спедиторска, рекламна и други дейности и услуги, незабранени от закона, включително преработка на млеко и производство на млечни произведения, производство и преработка на селскостопанска и животинска продукция, внос и износ, превози на товари и пътници в страната и чужбина, международен транспорт, търговско представителство, пазарни проучвания.
 

24.07.2019: Глоби за некоректен бизнес през 2018 година Има наложени глоби...
25.09.2017: КЗК проверява пет фирми за киселото мляко Комисията за защита...
17.06.2017: Три компании, производители на кисело мляко, искат промяна в...
10.06.2015: Агенцията по храните хвана фалшиви масла на пазара, без да знае...
11.11.2011: Българските фирми от хранителната индустрия също са притиснати...
03.01.2011: Седем компании вече са получили разрешение за производство на...
01.12.2010: Осем компании са подали заявки за производство на кисело мляко...
24.06.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.04.2006: Националната ветеринарномедицинска инспекция сертифицира като I...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 757 пъти
[2016: 421, 2015: 68, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 143, 2011: 29, ... ]