Кратък фирмен профил

Норд АД - Девня


Контакти

Девня, 9160
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103044234
Капитал (лв.): 375 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 24.04.2020 
Продукти и услуги:
широка гама резервни части и съоръжения по заявки на клиента. В тази група се включват: валове, зъбни колела, редуктори, центробежни помпи и резервни части за тях (от черна и неръждаема стомана) ; арматура – кранове, вентили, предпазни клапани (от черна и неръждаема стомана) ; транспортни ленти, редлери ? кранови и ходови колела ; цистерни за амоняк, вода и ГСМ ; грайферни кофи ; работни колела, дискове, звездочки ? резервни части, изделия и др. Дружестовото разполага с ремонтни групи, занимаващи се предимно с монтаж и демонтаж на съоръжения и конструкции, предназначени за химическата, циментовата и други промишлености, кораборемонта и корабостроенето. Извършва се ремонт на: варови пещи; калцинатори; въжени линии; транспортни ленти; изпарителни и вакуумни инсталации; редлери; мелници; тръбна арматура; работни площадки; стълбища и др.
Предмет на дейност: Производство на резервни части, бакова апаратура, топлообменници, помпи и друго оборудване за химическата промишленост; дейности по номенклатурата на съоръженията с повишена опасност; транспортна дейност в страната и в чужбина; осъществяване по съответния законов ред на производството и търговията с всякакви стоки и извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, лизингова, промишлена, строителна, предприемаческа и складова дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.04.2010: Норд АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.04.2009: Норд АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
21.04.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.04.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.08.2008: Норд АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
21.11.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.10.2007: Норд” АД е специализирано в производството на нестандартно...
03.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 186 пъти
[2016: 448, 2015: 51, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 151, 2011: 110, ... ]