Кратък фирмен профил

Техномаш-Българска Индустриална Група АД - Нова Загора


Контакти

Нова Загора, 8900
ж.к. Индустриален
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200493723
Капитал (лв.): 1 430 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за добива и строителството
Общи събрания: Последно - 10.01.2009 
Предмет на дейност: 1.производство на стоителна, пътностроителна техника и системи за съхранение, в частност:бетоно и асфалто смесителни инсталации, ситоразделни инсталации, системи за изсушаване, складове за съхранение и транспортни пътища за товарене и разстоварване на зърнени култури, извършване на търговски сделки, представителство, услуги и иновационна дейност, с цел постигането на печалба. 2.придобиване и управление на участия, акции и дялове в други дружества, както и участието в органите им за управление, придобиване или продажба на активи, участие в сливания, вливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества. 3.създаване на предприятия, клонове и представителства в страната и чужбина. 4.всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответните разрешения, когато такива се изискват по закон.
 

06.08.2015: Българин е купил пивоварната в Ниш Пивоварната в Ниш е била...
07.01.2015: В местността Карандила, където беше закупен хотелският комплекс,...
04.08.2009: Една от най-голямите индустриални групи в България - Техномаш...
21.07.2009: Необслужваните договори за лизинги на транспортни средства се...
24.04.2009: Техномашинженеринг АД - Нова Загора свиква Извънредно общо...
24.04.2009: Техномашинженеринг АД - Нова Загора свиква Извънредно общо...
30.05.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 135 пъти
[2016: 265, 2015: 42, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 178, 2011: 177, ... ]