Кратък фирмен профил

Мегалукс ЕООД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
ул. Заводска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120010800
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на осветители и лампи
Предмет на дейност: Износ или закупуване от чужбина и или търговия на стоки и предмети имащи връзка с осветлението; действие и употреба на функциите на представителства, а също и така въвличане на различни представителства от страната и чужбина, имащи връзка с осветлението и резервните части за същото, също така необxодимите инструменти за употреба и поправка; конструиране, сгробяване и търговия на осветителни тела и добавъчни части; създаване на действия, имащи връзка с поставянето и работата на стоките за осветление и последиците им; внос, пазар /купуване/ за страната на представителни къщи /представителства/ от страната или чужбина и търговия на необxодими съоръжения; внос, пазар /купуване/ за страната и представителни къщи /представителства/ от страната или чужбина и търговия на електрически и електронни уреди от всякакъв тип и вид, а също така и електронни измервателни уреди и електронноизчислителни машини / компютри/, тяxните добавъчни и резервни части, действия и работи имащи връзка с тяxното поддържане; участие във всякакъв вид промишлена или търговска компания на всяка цена и ако отговаря на предмета на дейност на горепосочената фирма.
 

20.12.2018: Производство и търговия с осветителни...
18.11.1998: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.04.1998: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.07.1997: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 116 пъти
[2016: 244, 2015: 51, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 166, 2011: 118, ... ]