Кратък фирмен профил

Оргтехника АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Петър Бояджиев 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118001673
Капитал (лв.): 255 381
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2020 
Предмет на дейност: Развойно-внедрителска и производствена дейност в областта на компютърната и организационната техника и системи, специална електроника, инструментална екипировка и технологии, стоки за бита, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
18.06.2020: Оргтехника АД-Силистра (3OA) Дружеството публикува протокол от...
17.06.2020: Оргтехника АД-Силистра (3OA) На проведено редовно ОСА от...
07.05.2020: Оргтехника АД-Силистра (3OA) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
29.04.2020: Оргтехника АД-Силистра (3OA) В БФБ АД са постъпили материали за...
19.06.2019: Оргтехника АД-Силистра (3OA) На проведено редовно ОСА от...
03.05.2019: Оргтехника АД-Силистра (3OA) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.06.2018: Оргтехника АД-Силистра На проведено редовно ОСА от 15.06.2018...
09.05.2018: Оргтехника АД-Силистра В БФБ-София АД са постъпили материали за...
30.08.2017: Оргтехника АД-Силистра (3OA) На проведено извънредно ОСА от...
29.06.2017: Оргтехника АД-Силистра (3OA) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 603 пъти
[2016: 823, 2015: 135, 2014: 107, 2013: 214, 2012: 481, 2011: 456, ... ]