Кратък фирмен профил

Редко ООД - София


Контакти

София, 1582
ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121106730
Капитал (лв.): 33 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Заваръчни машини и оборудване. Резервни части, акцесоари, материали. Специализирани машини и автоматизация на процеси за рязяне и заваряване. Пречистващи системи и средства за защита. Сервиз.
Предмет на дейност: Производство и търговия със заваръчни машини и оборудване, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, външнотърговска дейност, търговия с хартия и други разрешени със закон стоки, издателска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.05.2005: Фирма Редко ООД произвежда апарати за заваряване в защитна...
16.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
30.09.2002: С 2259 фирми участници от 42 държави днес в Пловдив се открива...
05.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
28.04.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 624 пъти
[2016: 294, 2015: 131, 2014: 79, 2013: 159, 2012: 361, 2011: 1 221, ... ]