Кратък фирмен профил

ГО България ЕООД - София


Контакти

София, 1142
ул. Граф Игнатиев 49, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121117762
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
Предмет на дейност: Вътрешни и международни куриерски услуги, спедиторска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
28.11.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 941 пъти
[2016: 494, 2015: 77, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 104, 2011: 58, ... ]