Кратък фирмен профил

Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Д-р Никола Ламбрев 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822100000
Капитал (лв.): 202 548
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия в страната, външнотърговска дейност с тютюни, производствени търговски услуги и хотелиерство, търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
02.10.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) На проведено извънредно ОСА от...
31.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик...
31.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) В БФБ АД са постъпили...
11.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик...
11.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик ...
11.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик ...
05.08.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) На проведено редовно ОСА от...
31.07.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик ...
06.07.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик...
06.07.2020: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 085 пъти
[2016: 1 456, 2015: 376, 2014: 207, 2013: 414, 2012: 764, 2011: 586, ... ]