Кратък фирмен профил

Петър Караминчев АД - Русе


Контакти

Русе, 7009
ул. ТЕЦ Изток 71
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117000995
Капитал (лв.): 3 310 140
 
 
 

Отрасъл: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.04.2019 
Предмет на дейност: Преработка на полимерни материали и производство на изделия за промишлеността. допълнителен предмет на дейност: доставка и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки; производство на стоки и услуги; инженерингова дейност - проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан; транспортна и спедиторска дейност и услуги; международен транспорт; отдаване под наем на дълготрайни активи; търговско представителство в страната и чужбина; посредническа дейност; изложбена и маркетингова дейност; авторемонтна и сервизна дейност; хотелиерски и туристически услуги; ресторантъорство и обществено хранене; търговия със семена и зърно, зърнени и хлебни продукти; търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветление; покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти. дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
04.04.2016: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписване в...
12.01.2016: Отношенията между фирмите на Синергон Холдинг се преплитат все...
11.01.2016: Отношенията между фирмите в групата на Синергон Холдинг АД се...
18.10.2010: "Скоро всички тези бутилки май ще са сини", думите на служител...
28.04.2010: Петър Караминчев АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
23.02.2010: Петър Караминчев АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
30.11.2009: Приходите от продажби на Синергон холдинг намаляват наполовина...
25.11.2009: Засилването на придобиванията на компании и отписвания на...
12.11.2009: Компаниите от химическата индустрия, чиито акции се търгуват на...
30.10.2009: Н етната печалба на Петър Караминчев АД се сви 35 пъти до 375...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 149 пъти
[2016: 511, 2015: 116, 2014: 78, 2013: 156, 2012: 337, 2011: 421, ... ]