Кратък фирмен профил

Синемакс ООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Купените 20, бл. 140, ет.6, ап.24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121300549
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Производство и разпространение на аудиовизуални продукти, предназначени за кино, телевизионен и видеопоказ, филмопроизводствени услуги, продуцентство, посредничество между продуценти в страната и чужбина, сервиз на кинотехника, видеоапаратура, звукозописна апаратура, медицинска техника, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна, информационна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, включително по разработване и управление на проекти, както и други дейности, незабранени със закон.
 

31.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 614 пъти
[2016: 158, 2015: 28, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 113, 2011: 68, ... ]