Кратък фирмен профил

Топ-Атлас ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Асен Златаров 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121468359
Капитал (лв.): 6 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Производство, вътрешна и външна търговия с промишлени, xранителни стоки и селскостопанска продукция, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, вътрешен и международен туризъм, маркетинг, представителство, посредничество и комисионерство, консултантска дейност, както и всички разрешени от закона дейности.
 

24.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.12.2002: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 592 пъти
[2016: 114, 2015: 20, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 90, 2011: 67, ... ]