Кратък фирмен профил

Бонфрут ООД - София


Контакти

София, 1574
бул. Проф. Цветан Лазаров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121514340
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство, модернизация, програмни продукти, софтуер, хардуер, производство на системи за управление, ремонт, монтаж, оборудване на ел.съоръжения, бартерни, комисионни, компенсационни, лизингови сделки, посредничество, представителство, консултантски услуги, електроника, антиквариат, оказион, внос-износ, търговия с книги, произведения на изкуството, спортни школи, обучение, търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, туризъм, производство и реализация на селскостопанска продукция, откриване на магазини, търговия с хранителни стоки, вкл. собствено производство, машинопис, ксерокс, транспортна дейност в страната и в чужбина, спедиторска дейност, маркетинг и външноикономическа дейност по целия предмет на дейност, рекламна дейност.
 

14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.08.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 722 пъти
[2016: 461, 2015: 19, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 84, 2011: 26, ... ]