Кратък фирмен профил

Идея Комм АД - София


Контакти

София, 1527
ул. Чаталджа 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121826308
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.10.2006 
Предмет на дейност: Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните сделки: външна реклама, строителство и експлоатация на рекламни съоръжения, сделки свързани с рекламна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всякакви други търговски сделки, чието извършване не е забранено с нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
19.07.2016: Жалба блокира концесията за велосипеди под наем в София Жалба...
18.06.2014: С решение на Софийския градски съд от 11 юни се прекратява...
26.04.2012: Банки и банкери, участващи в управлението им, си направили...
08.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.10.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.05.2007: Рекламата под лупа. Според данните, предоставени от Лачев,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 240 пъти
[2016: 35, 2015: 14, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 86, 2011: 6, ... ]