Кратък фирмен профил

Зеебургер Информатик ЕООД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, ул. Григорий Горбатенко 6, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121864052
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Пласмент, производство, програмиране, настройване и модифициране на софтуер, вкл. консултиране и обучение.
 

25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.11.2005: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал от 15 до...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2005: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал от 15 до...
08.02.2005: НОИ обяви 20 -те "най-коректни работодатели с персонал от 15 до...
26.10.2004: 50-те НАЙ-КОРЕКТНИ РАБОТОДАТЕЛИ С ПЕРСОНАЛ ОТ 15 ДО 50 ДУШИ,...
10.08.2004: НОИ обяви 20 -те "най-коректни работодатели с персонал от 15 до...
08.06.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 225 пъти
[2016: 98, 2015: 21, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 63, 2011: 1, ... ]