Кратък фирмен профил

Магнолия клуб АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
пл. Свобода 8, хотел "България", ет. Е
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121088136
Капитал (лв.): 4 300 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 04.06.2020 
Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на обекти /арxитектурно, строително, теxнологично/, консултантска дейност, търговия, обучение, туризъм, xотелиерство и ресторантъорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, реконструкция, разработване и отдаване под наем на обекти, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
21.12.2010: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.10.2010: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.03.2010: Магнолия клуб АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
18.04.2008: Магнолия клуб АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
19.10.2007: Съветът на директорите на "Магнолия клуб" - АД, Добрич, на...
10.08.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.08.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Магнолия клуб" - АД, Добрич, на...
19.05.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.04.2006: Съветът на директорите на "Магнолия клуб" - АД, Добрич, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 318 пъти
[2016: 472, 2015: 85, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 201, 2011: 190, ... ]