Кратък фирмен профил

Промпроект АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Г.М.Димитров 52 А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121085994
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 30.03.2017 
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, сервизна, инженерингова и търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
27.04.2010: Промпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
11.08.2009: Промпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
07.10.2008: Промпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 844 пъти
[2016: 338, 2015: 71, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 220, 2011: 26, ... ]