Кратък фирмен профил

Първи май АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Житарска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118006467
Капитал (лв.): 2 250 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат IFS Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 10.02.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, преработване, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, производство и пласмент на всички видове брашна и трици, производство и продажба на семена и посадъчен материал, продажба на торове и препарати за растителна защита, производство и търговия в страната и в чужбина на екологично чиста стокова продукция и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството упражнява като предмет на дейност и такава на публичен склад за зърно, като извършва съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи, поотделно извършва дейност на зърнохранилище, като разполага с всички изискуеми от специалните закони лицензии за извършването на тази дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.07.2010: Първи май АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Първи май АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.01.2009: Община Силистра на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през...
07.12.2007: Управителният съвет на "Първи май" - АД, Силистра, на основание...
19.01.2007: Управителният съвет на "Първи май" - АД, Силистра, на основание...
14.11.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.11.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.11.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.09.2005: Управителният съвет на "Първи май" - АД, Силистра, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 158 пъти
[2016: 704, 2015: 82, 2014: 78, 2013: 156, 2012: 258, 2011: 249, ... ]