Кратък фирмен профил

Билмат ООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Д-р Петър Кърджиев 7 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127008008
Капитал (лв.): 7 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Производство и търговия у нас и в чужбина със строителни материали, внос и износ, транспортни и спедиторски услуги, както и други незабранени от законодателството дейности.
 

18.02.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.06.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.08.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.08.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 430 пъти
[2016: 183, 2015: 20, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 112, 2011: 18, ... ]