Кратък фирмен профил

Виа 2000 ООД - София


Контакти

София, 1231
ж.к. Свобода, бл. 20 А, вх. Б, ет. 7, ап. 44
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130262397
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки за широко потребление и с промишлени стоки, търговско посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, мениджмънт, маркетингова, дистрибуторска и транспортна дейност, ноу-хау, счетоводни и юридически услуги.
 

10.07.2009: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 232 пъти
[2016: 67, 2015: 14, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 94, 2011: 5, ... ]