Кратък фирмен профил

Родопи-Автотранспорт АД - Девин


Контакти

Девин, 4800
ул. Освобождение 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120002732
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.05.2021 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и в чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товарно-разтоварна дейност, отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване, търговска дейност в страната и в чужбина, подготовка и квалификация на кадри, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
17.06.2014: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Дружеството...
10.12.2013: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) На 06.12.2013 г....
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
28.07.2009: Оборотът на Българския транспортен холдинг намаля с 15% до 2.3...
05.02.2009: Родопи-автотранспорт АД - Девин свиква Годишно общо събрание на...
05.02.2009: Родопи-автотранспорт АД - Девин свиква Извънредно общо събрание...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
19.03.2008: Родопи-автотранспорт АД - Девин свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
09.11.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 903 пъти
[2016: 794, 2015: 91, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 309, 2011: 141, ... ]