Кратък фирмен профил

Свиневъдство Преславец АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85 - 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126087230
Капитал (лв.): 201 804
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Общи събрания: Последно - 22.06.2020 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на малки прасета, свине за разплод и угояване, свинско месо, месни произведения, кожи и друга селскостопанска продукция, транспортни и технологични услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви незабранени със закон търговски сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.02.2008: ? Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други...
15.02.2008: Свиневъдство- Преславец АД, град София слиза от регистъра на...
15.02.2008: Във връзка с постъпило на 14.02.2008 г. уведомление от КФН, Ви...
31.01.2008: На 30.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто...
21.01.2008: На проведено извънредно ОСА от 15.01.2008 год. на...
23.11.2007: Свиневъдство-Преславец АД-София /SVINP/ свиква извънредно ОСА на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 249 пъти
[2016: 469, 2015: 56, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 116, 2011: 118, ... ]