Кратък фирмен профил

Сердика България АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фр. Жолио Кюри 20, ет. 1, ап. стая 115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119017954
Капитал (лв.): 10 050 492
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.08.2018 
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка на мляко за консумация, производство на млечни продукти и търговия с тях и други търговски сделки, незабранени със закон, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
11.03.2016: Холдинг Нов Век АД издава облигации за 15 млн. евро Холдинг...
25.03.2014: Българското кисело мляко има реални шансове да стъпи в Китай....
17.08.2010: Сердика-Сливен АД - Сливен свиква Извънредно общо събрание на...
15.05.2010: Сердика-Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Сердика-Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Сердика-Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
05.02.2008: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Сердика Сливен" - АД, Сливен, на...
08.05.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2006: Съветът на директорите на "Сердика - Сливен" - АД, Сливен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 128 пъти
[2016: 363, 2015: 224, 2014: 140, 2013: 281, 2012: 530, 2011: 232, ... ]