Кратък фирмен профил

Ринко интериор ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Трети март 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827207821
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Член на GS1
Предмет на дейност: Проектиране и производство на изделия от дърво, преработка и търговия с дървени материали и консумативи за мебелното производство, търговска и комисионна дейност, вкл. вносно-износна, търговско представителство, посредничество и агентство, производство на промишлени и селскостопански произведения и хранителни стоки, строителна, строително-монтажна, строително-ремонтна и транспортна дейност, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, рекламна дейност и маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, ремонт и монтаж на машини, електронна и изчислителна техника, автомобили, туристическа дейност, аудио-визуални услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.06.2011: По процедура BG161PO003-2.1.-04 „Технологична модернизация в...
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
21.04.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
27.03.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.01.2008: ? Общият брой на фирмите производителки на мебели в Русе по...
18.06.2007: 14 фирми от Русе се обединиха вчера на сбирка на мотел “Петров”...
30.11.2006: Мебелната индустрия в Русе се възражда. За производителите на...
23.06.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
14.12.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.06.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 172 пъти
[2016: 381, 2015: 91, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 263, 2011: 98, ... ]