Кратък фирмен профил

Дион ООД - Русе


Контакти

Русе, 7019
ул. Никола Табаков 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827214926
Капитал (лв.): 5 051
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Сделки с движими вещи и недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, производство, преработка и търговия със стоки за бита, селскостопанска и съпътстваща продукция, посредническа дейност, представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, складова дейност, покупка на ценни книжа с цел препродажба, консигнационна, спедиционна, лизингова дейност, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна и информационна дейност, предоставяне на разнообразни услуги - ремонтни, строителни, проектантски, шивашки, фризьорско-козметични, преводачески и административни, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи и търговия с тях, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на международна транспортна дейност, производство на сухи яйчни продукти, производство на желатин, производство на лепило.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.06.2011: Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе издаде...
02.06.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2006: Агроминистерството в края на миналата седмица публикува...
07.10.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.08.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.08.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.10.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.08.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.06.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.01.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 653 пъти
[2016: 311, 2015: 22, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 107, 2011: 34, ... ]