Кратък фирмен профил

Симпто АД - Айтос


Контакти

Айтос, 8500
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102058829
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Проектно-конструкторска и развойна дейност, специално машиностроене и техническо оборудване, търговски сделки в страната и в чужбина, всякакви сделки, вкл. за придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.12.2010: Девет нови текущи месечни санкции наложи РИОСВ-Бургас през...
22.04.2010: Симпто АД - Айтос свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
15.05.2009: Симпто АД - Айтос свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.05.2009: Симпто АД - Айтос свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
30.01.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
18.11.2008: Съветът на директорите на “Симпто” - АД, Айтос, на основание чл....
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Симпто" - АД, Айтос, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 899 пъти
[2016: 375, 2015: 41, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 113, 2011: 80, ... ]