Кратък фирмен профил

Скът Мизия АД - Мизия


Контакти

Мизия, 3330
ул. Дафинка Чергарска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000175708
Капитал (лв.): 1 614 788
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни Сертификат HACCP
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на брашно и комбинирани фуражи, хляб и хлебни изделия, всякакви сладкарски изделия, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни; търговска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем на собствени дълготрайни материални активи.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
03.08.2014: Приливна вълна от придошлата заради поройните дъждове река Скът...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
28.09.2010: Скът-Мизия АД - Мизия свиква Извънредно общо събрание на...
25.08.2010: Скът-Мизия АД - Мизия свиква Годишно общо събрание на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
02.12.2009: Скът-Мизия АД - Мизия свиква Извънредно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
18.06.2009: Скът-Мизия АД - Мизия свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 350 пъти
[2016: 317, 2015: 105, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 236, 2011: 183, ... ]