Кратък фирмен профил

Соколец - Боровец АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2626
к.к. Боровец, хотел Бор
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000745364
Капитал (лв.): 750 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 29.07.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги свързани с международен и вътрешен туризъм; туроператорска дейност в съответствие със законодателството и след получаване на необходимите разрешения, обмяна на валута (след получаване на разрешение от компетентните органи).
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
03.05.2017: Албена АД вече е на 233% печалба няколко месеца след вливането...
02.06.2015: "Албена инвест" продаде дела си в "Складова техника" "Абена...
03.03.2014: Албена инвест холдинг" продава хотелите си в Боровец "Албена...
27.08.2012: Албена инвест холдинг АД удвоява консолидираната си печалба до...
27.04.2010: Соколец-Боровец АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
27.08.2009: Албена инвест холдинг АД отчита 66% спад на консолидираната...
29.04.2009: Соколец-Боровец АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Соколец-Боровец АД - Самоков свиква Извънредно общо събрание на...
14.10.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.08.2008: Соколец-Боровец АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 902 пъти
[2016: 629, 2015: 206, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 295, 2011: 177, ... ]