Кратък фирмен профил

Тежко машиностроене АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява No 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117001314
Капитал (лв.): 2 100 968
 
 
 

Отрасъл: Леене на чугун
Общи събрания: Последно - 29.06.2020 
Предмет на дейност: Производство на машини и съоръжения за минно-добивната промишленост и енергетиката, комплексни технологични линии, оборудване за биологична защита, резервни части, вътрешна и външна търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
05.11.2015: 4,2 млрд. държавни пари изгоряха в КТБ 4,2 млрд. лв. на...
30.12.2010: Бивш стоманолеярен корпус на територията на Комбината за тежко...
10.12.2010: Тежко машиностроене-Русе АД - Русе свиква Извънредно общо...
30.03.2010: Тежко машиностроене-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание...
06.10.2009: Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на...
21.04.2009: Тежко машиностроене-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание...
18.11.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.04.2008: Ликвидаторът на Тежко машиностроене-Русе АД - Русе свиква...
05.03.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266,...
06.02.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 119 пъти
[2016: 705, 2015: 114, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 298, 2011: 222, ... ]