Кратък фирмен профил

Братя Пилеви ООД - Конуш - Хс


Контакти

Конуш - Хс, 6370
обл. Хасково
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836143499
Капитал (лв.): 6 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Продукти и услуги:
Мелничният комплекс "Димитър Пилев" разполага с нова и модерна технологична линия за производство на всички видове традиционни и специални брашна. Разполага със собствена лаборатория, която контролира и гарантира качеството на произвежданата продукция. Разполага със собствен транспорт за доставка на брашна. Мелничният комплекс има собствена зърнобаза за съхранение на 30 хил. тона пшеница.
Предмет на дейност: Мелничарство, външна и вътрешна търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, покупка и производство на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), автомобилни превози на пътници и товари в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция.
 

10.03.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.10.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.10.2000: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
20.10.1998: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.11.1995: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 805 пъти
[2016: 194, 2015: 20, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 107, 2011: 93, ... ]