Кратък фирмен профил

ТОСС АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. 3 март 70 ПК. 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124072750
Капитал (лв.): 364 853
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Ремонт и сервиз на селскостопанска техника, производство на доилна техника, резервни части, възли, детайли, производство и търговия със селскостопанска продукция, транспортни услуги в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон, ремонт на съоръжения с повишена опасност, обучение на механизирани кадри за придобиване на правоспособност за работа със специализирана и специална земеделска и горска техника.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.12.2008: ТОСС АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.07.2008: Съветът на директорите на "Тосс" - АД, Добрич, на основание чл....
14.03.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.03.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.09.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.04.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.07.2004: Съветът на директорите на "ТОСС" - АД, Добрич, на основание чл....
06.04.2004: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 2681-П от 10 март 2004 г. На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 018 пъти
[2016: 264, 2015: 72, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 193, 2011: 123, ... ]