Кратък фирмен профил

Ърнст и Янг Одит ООД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47 А, ет. 4, Полиграфия Офис Център,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130972874
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, комплексни финансово-счетоводни и правни услуги и консултации (с изключение на процесуално представителство), валутно-финансово и данъчно обслужване, внедряване на одиторски и счетоводни програмни продукти, инвестиционно прогнозиране и оценка, финансово бюджетиране и анализ, консултации в областта на управленско, финансово и информационно консултиране, издателска, редакционна и печатна дейност, издаване, търговия и разпространение на научна и учебна литература, рекламно-информационна, професионално-образователна и научноизследователска дейност, външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.08.2020: Одиторът на „Монбат“ за 2019 г. ще чака екологичната проверка на...
31.05.2017: ББР отчете 18% ръст на печалбата за година Групата на Българска...
23.10.2015: “Ърнст и Янг Одит” ще заверява отчетите на БНБ “Ърнст и Янг...
23.10.2015: “Ърнст и Янг Одит” ще заверява отчетите на БНБ Ърнст и Янг...
23.10.2015: Ърнст и Янг Одит ООД ще проверява и заверява финансовите отчети...
19.12.2014: ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) ТБ Корпоративна...
29.10.2014: Съвсем забатачихме 1,6 млрд. евро от ЕС Рискът България да...
23.10.2014: БНБ праща одиторския доклад за КТБ в прокуратурата Към 30...
13.05.2014: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На...
20.11.2013: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 164 пъти
[2016: 589, 2015: 104, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 242, 2011: 29, ... ]