Кратък фирмен профил

Динамик-Ем 2 АД - София


Контакти

София, 1200
ул. Илиенско шосе 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130989311
Капитал (лв.): 4 477 551
 
 
 

Отрасъл: Производство на гуми, външни и вътрешни
Общи събрания: Последно - 27.07.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с пневматични и плътни автомобилни гуми, външно- и вътрешнотърговска дейност, туроператорство, хотелиерство и ресторантьорство, спедиция и транспорт, вкл. международен, и други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

23.06.2011: Сред най-задлъжнелите към Столичната община фирми, предадени на...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
08.07.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.01.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 717 пъти
[2016: 141, 2015: 44, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 182, 2011: 67, ... ]