Кратък фирмен профил

Хеброс П АД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев 5, вх. А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112039236
Капитал (лв.): 128 430
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Общи събрания: Последно - 19.09.2020 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция и посадъчен материал в страната и чужбина, биотехнологии; изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска продукция; производство и продажба на продукти за растителна защита; представителство на чуждестранни компании за производство на селскостопански продукти и продукти за растителна защита; растениевъдство; агротехника; обработка и култивиране на селскостопански земи и всякакви други дейности, чието упражняване не е забранено от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.09.2010: Хеброс-П АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
16.11.2007: Съветът на директорите на "Хеброс - П" - АД, София, на основание...
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Хеброс - П" - АД, София, на основание...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.06.2005: Съветът на директорите на "Хеброс - П" - АД, София, на основание...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.08.2004: Съветът на директорите на "Хеброс - П" - АД, София, на основание...
24.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 242 пъти
[2016: 583, 2015: 35, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 133, 2011: 118, ... ]